Adatvédelmi Nyilatkozat

A Tradeside, s.r.o., Na Piesku 17 82105 Bratislava, Slovakia,  IČO: 52023681, Áfa azonosító: SK2120874899 (“Tradeside”) társaság, a www.aniball.hu internetes üzlet üzemeltetője kijelenti, hogy minden személyes adatot (a továbbiakban csak „adatok”) szigorúan bizalmasnak tart, és azokat a személyes adatkezelés területén érvényes törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.


Az Ön személyes adatainak biztonsága számunkra prioritás. Ezért szentelünk kellő figyelmet a személyes adatok kezelésének és védelmének. A jelen Személyes Adatok Feldolgozásának Alapelveiben (“Alapelvek”) Önt tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Önről milyen személyes adatok gyűjtése történik, és ezeket a továbbiakban miként használjuk fel.

1.   Személyes adatok és feldolgozásuk

1.1.  A személyes adatok kategóriái

Attól függően, hogy Ön melyik szolgáltatásainkat használja, különböző adatokat gyűjtünk.


Amennyiben nálunk vásárol, a következő adatokat gyűjtjük:

 • Név és kapcsolattartás adatai Keresztnév és családnév, e-mail cím, levelezési cím, számlázási cím, telefonszám, bankkapcsolat
 • Demográfiai adatok. Nemre vonatozó adat, születés ideje, ország és az előnyben részesített használt nyelv.
 • A szerződés megkötése alapján keletkezett adatok – megvásárolt termékek, ügyfél-szegmens, a nyújtott szolgáltatások terjedelme

Amennyiben marketing üzeneteket fogad tőlünk, a következő adatokat gyűjtjük:

 • Név és kapcsolati adatok – e-mail cím és keresztnév.
 • Demográfiai adatok – ország, nemre vonatkozó adat.

Továbbá a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • A Tradeside és az ügyfél közötti kommunikációból származó adatok
 • A Tradeside üzleteiből és területeiről származó kamerafelvételek
 • A Tradeside által kezelt honlapokon tanúsított viselkedésről készült felvételek

1.2. A személyes adatfeldolgozás céljai

Szolgáltatások nyújtása és azok javítása. Annak érdekében, hogy a felkínált szolgáltatásainkat az Ön minél nagyobb megelégedésére nyújthassuk és javíthassuk, feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Konkrétan ide tartoznak:

 • Az áru vagy szolgáltatás megrendelésének feldolgozása, akár honlapunkon, mobil alkalmazáson, vagy vevőszolgálati telefonvonalon keresztül.
 • Figyelemfelhívás áruk elérhetőségére. Abban az esetben, ha valamilyen áru elérhetőségének figyelését kéri, személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel.
 • Ügyféltámogatás. Az ügyfélszerviz és az adásvételi szerződés vagy a VIP klub szerződés esetleges teljesítési problémáinak kiküszöbölése céljából , az Ön személyes adatait ezen szerződések szükséges teljesítése alapján dolgozzuk fel.
 • Kommunikáció Az összegyűjtött adatokat az Önnel történő kommunikáció és annak egyedi hozzáigazítása céljából használjuk fel. Például Önnel kapcsolatot teremthetünk telefonon, e-mailben, vagy egyéb módon azért, hogy emlékeztessük, hogy az áru ott van az online kosárban, segítsünk Önnek a megrendelés befejezésében, közöljük Önnek a kérésének, megrendelésének vagy reklamációjának aktuális állapotát, vagy Öntől új információt szerezzünk ahhoz, vagy figyelmeztessük arra, hogy fiókja aktív állapotának megőrzéséhez bizonyos lépéseket kell megtennie.  Amennyiben nem tagként vásárol nálunk, ezeket az adatokat jogos érdekből dolgozzuk fel, ami a Tradeside társaság jogos érdekében történik, amint ezt fentebb le van írva.
 • A szolgáltatások javítása. Az adatokat a szolgáltatások és a rendszerek folyamatos javításához használjuk fel, beleértve az új funkciók hozzáadását , s egyidejűleg, összesített elemzés és business inteligence alapján tájékozott döntéshozatal érdekében, mindezt pedig jogos érdekünk alapján , amely a vállalkozás szabadságából ered, valamint szükséges a felkínált szolgáltatások javítására az üzleti versenyben történő sikerének elérése céljából. Ahhoz, hogy az Ön jogai és érdekei számára megfelelő védelmet biztosítsunk, a felújítási célokra anonimizált személyes adatokat használunk.

Biztonságvédelem és vitás kérdések rendezése. Az adatokat jogos érdekből is feldolgozhatjuk, amely rendszereink és ügyfeleink védelmében, a csalások észlelésében és megelőzésében, a jogviták rendezésében és megállapodásaink érvényesítésében rejlik, jogos érdek alapján.


Kamerafelvételek. A Tradeside – jogos érdekei védelmében – üzleteiben és térségeiben kamerákat helyez el. A kamerával ellátott térségeket mindig figyelmeztető jelzéssel látjuk el.


Marketingajánlat.

üzleti közlemény

 • Az Ön által vásárolt termékekhez Önnek a megvásárolt termékhez hasonló termékről üzleti értesítőt küldünk.
 • Ezeket az üzleti tájékoztatókat mindig visszautasíthatók, a mindegyik e-mailben megtalálható leiratkozási hivatkozás alkalmazásával.
 • Abban az esetben, amennyiben az üzleti értesítő küldéséről leiratkozik, az Ön elektronikus elérhetőségeit továbbá erre nem fogjuk használni. Csak akkor kezdjük ennek ismételt használatát, amennyiben újra regisztrál, vagy ezt kifejezetten kérni fogja.

Az Önnél megjelenő marketing ajánlatok kiválasztása történhet további információk alapján, melyeket Önről az idők során az elérhetőségi, demográfiai adatok, a kedvenc tételek és termékeink, valamint weboldalaink használati adatai (cookiek, IP-cím, az Ön böngészője nyújtotta adatok, a kattintásokról, a megjelenített üzleti közleményekről, valamint a meglátogatott termékekről szóló adatok) alapján szereztünk. Nem végzünk teljesen automatizált adatfeldolgozást, mely Önre nézve jogi következményekkel járhatna.


Amennyiben Ön nem az ügyfelünk, az adatokat az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel.


Ezen feldolgozásokkal szemben Ön bármikor jogosult térítésmentes kifogás benyújtására. Az elérhetőségi adatok e dokumentum végén találhatók.


A Tradeside által üzemeltetett weboldalakon található cookiek feldolgozása

 • Abban az esetben, amennyiben webes böngészőjében engedélyezettek a cookiek, a Tradeside által üzemeltetett weboldalakon található cookiektól nyert viselkedési visszajelzéseket dolgozzuk fel, mégpedig a Tradeside internetes oldalainak jobb működése és a Tradeside internetes reklámjai céljából. Bővebb információt e dokumentum külön fejezetében talál.

 


1.3. Személyes adatok átadása harmadik feleknek

Személyes adatait a harmadik félnek csak akkor adjuk át, vagy más módon közvetítjük, amennyiben ez az adásvételi szerződés, a VIP klub szerződés teljesítése keretében, jogos érdek alapján feltétlenül szükséges, vagy ha ehhez előzetes belegyezését adta.

 • hitelkártya kibocsátó társaságoknak, fizetési szolgáltató társaságoknak, fizetések feldolgozása végett, valamint bankoknak, az Ön megrendelése okán, az értékesítési szerződés teljesítése alapján
 • fuvarozóknak, az Ön által megrendelt termékek vagy szolgáltatások leszállítása és reklamáció ügyintézés végett, beleértve a szerződéstől való elállást is
 • partnereinknek, azon a hűségprogramok kapcsolatában, amelyekhez Ön csatlakozik
 • egyéb más szolgáltatóknak, az adatfeldolgozásba bevont harmadik feleknek;
 • harmadik feleknek, pl. jogi képviselőknek, bíróságoknak, végrehajtás vagy valamilyen szerződés Önnel történő megkötése véget;
 • hatóságoknak (pl. rendőrség)
 • az ügyfelek között felméréseket végző harmadik feleknek

Amennyiben a harmadik felek jogos érdekükben használják az adatokat, az ilyen adatfeldolgozásért az adatgazda nem visel felelősséget. Ezen adatfeldolgozásokat az érintett társaságok és személyek személyes adatfeldolgozási alapelvei szabályozzák.

2.   Ügyfélfiók és a regisztráció nélküli vásárlás

Amennyiben a vásárláshoz nem kívánja az ügyfélfiók létrehozását, az E-shopunkban regisztráció nélkül, úgy mint nem tag, is vásárolhat.

3.   Személyes adatok bebiztosítása és adatmegőrzés ideje

3.1.  A személyes adatok bebiztosítása

 • Az Ön személyes adatai kódolt formában jutnak el hozzánk. Az SSL (secure socket layer) kódolási rendszert használjuk. Weboldalainkat és a többi rendszert, az Ön adatainak elvesztése, illetéktelen személyek azokhoz való hozzáférése, valamint azok megváltoztatása vagy terjesztése ellen, műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk,
 • Az adatfeldolgozóinktól megköveteljük annak bizonyítását, hogy rendszereik megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek.
 • Az Ön ügyfélfiókjába történő belépés csakis személyes jelszavának megadása után lehetséges. Ebben az összefüggésben, szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy beléptetési adatait ne ossza meg harmadik személyekkel, és az ügyfélfiókban folytatott tevékenységének befejezése után a webböngészőjének oldalát mindig zárja be, különösen abban az esetben, ha a számítógépet  más felhasználókkal közösen használja. A Tradeside nem vállal felelősséget a használt jelszavakkal való visszaélésekért, kivéve amennyiben az ilyen helyzetet közvetlenül a Tradeside idézne elő.

3.2.  Adatfeldolgozási idő

A személyes adatokat feldolgozzuk és megőrizzük

 • az adásvételi szerződésből eredő összes jog és kötelezettség biztosításához feltétlenül szükséges időtartamra, azaz a megrendelés és a garancia időtartamára
 • a garanciaidő lejárta utáni 1 évig, az esetleges viták rendezése végett
 • arra az időtartamra, amelyre a Tradeside , mint adatkezelő, az általánosan kötelező jogi előírások szerint, köteles megőrizni. A számviteli okmányokat, pl. a Tradeside által kiállított számlákat, a törvénynek megfelelően, 10 éves időtartamra őrizzük meg.
 • Az áru elérhetőségéről szóló értesítéssel történő jóváhagyás az elérhetőségről szóló információ elküldéséig, de legfeljebb 1 évig,vagy a jóváhagyás visszavonásig marad érvényben.
 • A marketingajánlatokkal való egyetértés 4 évig vagy a visszavonásáig érvényes
 • A Tradeside üzletekben és a Tradeside társaság épületeinek környékén készült kamerafelvételek feldolgozása, a készítés napjától számított legfeljebb 90 napig vannak eltárolva.
 • 6 év felülvizsgálata
 • Segítünk a 10 év alatt
 • Kommunikáció 2 év
 • Versenyek 1 év

A többi esetben a feldolgozási idő az adatfeldolgozás céljából következik, vagy a személyes adatvédelmi jogszabályok által van meghatározva.


4. Az adatalanyok jogai

 • Amennyiben az Ön személyes adatait dolgozzuk fel, személyes adatai feldolgozásáról bármikor ingyenes tájékoztatást kérhet.
 • Abban az esetben, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti az Ön személyes adatainak védelmét és a személyes adatok védelemének törvényes által meghatározott feltételeit, magyarázatot kérhet, kérheti az így keletkezett állapot megszüntetését, valamint elsősorban kérheti a személyes adatainak korrekcióját, kiegészítését, megsemmisítését vagy blokkolását.
 • Ha jogát gyakorolni szeretné, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a artube@artube.sk címen. Ezenkívül felveheti a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatósággal.
 • Személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését visszavonja, személyes adatait kitöröljük vagy anonimizáljuk; ez azonban nem vonatkozik azon személyes adatokra, melyekre a Tradeside törvényben előírt kötelezettségei teljesítéséhez (pl. már leadott rendelések ügyintézése), vagy jogos érdekeinek védelméhez szükségesek. A személyes adatok megsemmisítése abban az esetben is megtörténik, amennyiben a személyes adatokra az adott célhoz nem lesz szükség, vagy ha az Ön személyes adatainak tárolása más, törvény által előírt okból nem megengedett.

5. Weboldalak

5.1.  Cookie fájlok

Weboldalaink ún. Cookiekat (sütiket) használnak, hogy ajánlatunk az Ön számára releváns, érdekes és felhasználóbarát legyen. A Cookiek apró szövegfájlok, amelyek számítógépében, okostelefonjában, vagy más, az Ön böngészőjében használt eszközben tárolódnak. A cookiekról bővebb információ itt található. Cookie fájlokat használunk pl.:

 • a vásárlói kosár helyes működéséhez, hogy vásárlását a lehető legegyszerűbb módon fejezze be
 • az Ön bejelentkezési adatainak megjegyzéséhez, s így azokat nem kell ismételten megadnia
 • weboldalaink lehető legjobb idomulásához az Ön igényei szerint, a látogatottság, az Ön weboldalon történő mozgása és a kihasznált funkciók nyomon követése révén
 • információszerzés a reklámok megtekintéséről, hogy ne mutassuk olyan áru reklámját, amely Önt nem érdekli

Egyes cookie fájlok gyűjthetnek információkat, melyeket azután harmadik felek használhatnak fel, és amelyek pl. közvetlenül támogatják reklámtevékenységünket (ún. “harmadik fél cookieja”). Például a mi weboldalainkon található, a megvásárolt termékekről szóló információkat egy reklámügynökség internetes reklám -bannerek megjelenítése és adaptálása keretében megjelenítheti, az Ön által megnyitott weblapokon. Ezen adatok alapján azonban Ön nem beazonosítható. 


5.2.  A cookie fájlok felhasználása

A weboldalainkon használt cookie fájlok két alaptípusra oszthatóak fel. A rövid idejű, ún. „session cookiek“, amelyek amint befejezi weboldalaink látogatását törlődnek. A hosszú idejű, ún “persistent cookiek” ezeknek elmentése az Ön készülékében sokkal hosszabb idejű, vagy addig van ott, amíg manuálisan nem törli (a cookie fájlok megőrzési ideje az Ön készülékében, magától a cookiek és az Ön böngészőjének beállításától függ).


A cookiek funkcióik szerint is feloszthatók:

 • analitikus /cookiek/, amelyek azáltal, hogy megértjük, hogyan használják a webet a felhasználók, segítenek a webünk felhasználói kényelmének növelésében
 • konverziós /cookiek/, amelyek lehetővé teszik számunkra a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését
 • tracking (figyelő) /cookiek/, amelyek a konverziós cookiekkal kombinálva segítik a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését
 • remarketing /cookiek/, amelyeket a reklámok személyre történő szabásához és a helyes célirányításához használunk
 • esszenciális /cookiek/, amelyek a web alapvető funkcióképességéhez fontosak

5.3. A cookie fájlok elutasítása

A cookie fájlok használatának beállítása az Ön internetes böngészőjének részét képezi. Induló beállításban a legtöbb böngésző a cookie fájlokat automatikusan fogadja. A cookie fájlok a webböngészője segítségével elutasíthatók vagy az Ön által kiválasztott típusokra korlátozhatók.


A webböngészőkről és a cookie fájlokat illető, előzetes beállításokról szóló információk a következő weboldalakon vagy az internetböngészők további dokumentációjában találhatók


Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

 

5.4. Linkek /utalások/

Weboldalaink más weboldalakra is tartalmaznak utalásokat, amelyek praktikusak és információkat tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen oldalak más társaságok és szervezetek tulajdonában lehetnek, valamint üzemeltethetik, melyeknek más módú biztosítási és személyes adatvédelmi alapelveik vannak. Társaságunk nem végez semmilyen ellenőrzést, és nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen információért, anyagért, termékért vagy szolgáltatásért, amelyet ezek a weboldalak tartalmaznak, vagy amely rajtuk keresztül érhetőek el.

6. Keressen bennünket!

Ha a jelen Alapelvek tekintetében bármilyen kérdése, megjegyzése vagy kérelme van, keressen bennünket a jelen Alapelvek láblécén feltüntetett címen, a vevőszolgálat telefonján.


Adatvédelmi tisztviselő: info@aniball.hu

Kapcsolat: Tradeside , s.r.o. /Kft./,

Na Piesku 17, 82105 Bratislava

Slovakia

Ügyfélszolgálat: info@aniball.hu


A jelen Adatvédelmi Alapelvek 2018.2.1.-től érvényesek.